Convocatòria assemblea extraordinària Ateneu Agrícola

Pel que estableix l’article 10 dels estatuts de l’entitat, reunida la Junta Directiva, es convoca una Assemblea extraordinària de socis pel dimarts, 30 de juny del present a les 19:00h en primera convocatòria i 19:30h en segona, a les instal·lacions de l’Ateneu Agrícola, carrer Josep Rovira 14, Sant Sadurní d’Anoia amb el següent ordre del dia:

Punt 1.- Ratificació dels estatus de l’entitat.

Punt 2.- Aprovar, si s’escau, per l’Assemblea de socis, la cessió del dret de superfície de la finca registral 3831 del Tom 785 Llibre 58 Foli 182 del Registre de la Propietat de Vilafranca del Penedès, on es troba el pavelló Olímpic de l’Ateneu a favor de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, en els termes establerts en el contracte a l’efecte.

Per facilitar l’accés a la informació i el desenvolupament de la pròpia assemblea es presenten les següents mesures:
• Establiment de la delegació de vot. Caldrà utilitzar el document adjunt, signat per qui delega el vot acompanyat d’una còpia del DNI.
• Amb l’ànim d’agilitzar el desenvolupament de l’Assemblea es posa a disposició dels socis el següent correu electrònic info@ateneuagricola.cat i el número de whatsapp 633 692 711 per atendre qualsevol aclariment o consulta.
• S’estableix un protocol d’actuació per al desenvolupament de l’Assemblea per a garantir el seguiment de les mesures preventives sanitàries.
• Es prega la confirmació de l’assistència a l’Assemblea mitjançant correu electrònic al compte info@ateneuagricola.cat o per whatsapp al 633 692 711, indicant nom i cognoms.

Agraint la vostra atenció, rebeu una cordial salutació.

La Junta Directiva
Ateneu Agrícola

Dilluns 22 de juny de 2020

About CE Noia

CE NOIA FREIXENET - C/ Josep Rovira 14, 08770 - Sant Sadurní d'Anoia 93 891 27 89 - e-mail: cenoia@cenoia.com - comunicacio@cenoia.com