Convocatòria de l’Assemblea General del Club Esportiu Noia i l’Ateneu Agrícola

ATENEU AGRÍCOLA

Benvolgut/da, soci/sòcia,

De conformitat amb allò acordat en l’Assemblea Extraordinària celebrada el passat 6 de novembre 2023, en relació amb l’article 8 dels Estatus socials de l’ATENEU AGRÍCOLA, es convoca Assemblea Extraordinària el pròxim dia 15 de febrer de 2024 a la seu Social, carrer Josep Rovira, 14 de Sant Sadurní d’Anoia (Sala del teatre), en primera convocatòria a les 19.30 hores i en segona convocatòria a les 20 hores.

L’ordre del dia serà el següent:

 1. Lectura i si s’escau aprovació de l’acta de l’assemblea del dia 6 de novembre de 2023
 2. Lectura i si s’escau aprovació de l’estat comptable exercici 2023.
 3. Lectura i si s’escau aprovació del informe social
 4. Lectura i si s’escau aprovació del informe màrqueting i publicitat
 5. Precs i preguntes

CLUB ESPORTIU NOIA

Benvolgut/da, soci/sòcia,

De conformitat amb allò acordat en l’Assemblea Extraordinària celebrada el passat 6 de novembre 2023, en relació amb l’article 10 dels Estatus socials del C.E. NOIA, es convoca Assemblea Extraordinària el pròxim dia 15 de febrer de 2024 a la seu Social, carrer Josep Rovira, 14 de Sant Sadurní d’Anoia (Sala del teatre), en primera convocatòria a les 19.45 hores i en segona convocatòria a les 20.15 hores.

L’ordre del dia serà el següent:

 1. Lectura i si s’escau aprovació de l’acta de l’assemblea del dia 6 de novembre de 2023
 2. Lectura i si s’escau aprovació de l’estat comptable exercici 2023
 3. Lectura i si s’escau aprovació del informe social 
 4. Lectura i si s’escau aprovació del informe màrqueting i publicitat 
 5. Lectura i si s’escau aprovació del informe esportiu 
 6. Precs i preguntes 

Serà necessari per acreditar la personalitat de soci/sòcia la presentació del DNI, permís de conduir o passaport. Esperant la vostra assistència, aprofitem l’avinentesa per saludar-te molt cordialment. 

Sant Sadurní d’Anoia, 30 de gener 2024 

LA JUNTA DIRECTIVA

About CE Noia

CE NOIA FREIXENET - C/ Josep Rovira 14, 08770 - Sant Sadurní d'Anoia 93 891 27 89 - e-mail: cenoia@cenoia.com - comunicacio@cenoia.com